továbbiakban: „ÁSZF”

Az ÁSZF célja, hogy a Hungary Skydive kft. későbbiekben SZOLGÁLTATÓ és az ÜGYFÉL közötti jogviszonyt szabályozza illetve a SZOLGÁLTATÓ szolgáltatásainak jogi feltételeit és körülményeit meghatározza.

A tandemugráson való részvétel mindenkinek a saját felelőssége, a SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget az ebből eredő elsődleges vagy másodlagos károkért.

Megkérem önt, figyelmesen olvassa át, tanulmányozza át a leírtakat, hiszen fontos, hogy tudjon a közöttünk létrejövő szerződés tartalmáról és az önt megillető jogokról.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI, CÉGINFORMÁCIÓK

A SZOLGÁLTATÓ NEVE: Hungary Skydive kft.

A SZOLGÁLTATÓ SZÉKHELYE: 1214. Budapest Hő u.41.

A SZOLGÁLTATÓ LEVELEZÉSI, POSTAI CÍME: 1214. Budapest Hő u.41.

A SZOLGÁLTATÓ ADÓSZÁMA: 14145764-2-43

RENDSZERESEN HASZNÁLT ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: info@hungaryskydive.hu

A SZOLGÁLTATÓ TELEFONSZÁMA: +36-70-385-9501

ÜGYFÉL: A www.hungaryskydive.hu WEBOLDALON található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy.

Az ÜGYFÉL kijelenti, hogy pontosan elolvasta és elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az adatkezelési elveket, annak minden pontjával egyetért és tudomásul veszi, hogy bármely szolgáltatás megrendelésével a szerződő felek közötti jogviszonyt az ÁSZF szabályozza. Amennyiben az ÜGYFÉL az ÁSZF bármily rendelkezését nem fogadja el, úgy a szolgáltatásokat nem jogosult igénybe venni. Az ÜGYFÉL az ÁSZF elfogadása mellett a szolgáltatás igénybevételével egyben elfogadja az adatvédelmi tájékoztatót is.

https://www.hungaryskydive.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 1. JOGVISZONY A FELEK KÖZÖTT

A szolgáltatások igénybe vételének kötelező feltételei:

A „TANDEMUGRÁS MEGRENDELÉS ŰRLAP” valós adatokkal való kitöltése és elküldése, majd a teljes szolgáltatási díj kifizetése. SZOLGÁLTATÓ és ÜGYFÉL között a jogviszony az ÜGYFÉL jelentkezésének a leadásával és a szolgáltatás teljes díjának befizetésével jön létre. A „KÜLDÉS” gomb megnyomása előtt köteles az ÜGYFÉL az „ÁSZF” –ben foglaltakat elolvasni, tudomásul venni, minden pontjával egyetérteni. Ugyanez igaz az adadkezelési tájékoztatóra. A „KÜLDÉS” gomb megnyomásával véglegesíti a jelentkezését bármely szolgáltatásra és elfogadja az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató minden előírását.

 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya

Az ÁSZF 2020.11.01-től a visszavonásig érvényes. A SZOLGÁLTATÓ minden jogot fenntart magának, hogy akár egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítja az ÁSZF tartalmát.

 1. Általános rendelkezések

A SZOLGÁLTATÓ jogában áll a jogi kereteken belül, bármikor megváltoztatni az ÁSZF rendelkezéseit, annak egyoldalú módosítását eszközölni. Az ÁSZF rendelkezéseit minden egyes szolgáltatás igénybevétele előtt, kérem figyelmesen olvassa át.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek az ÜGYFÉL illetve a szolgáltató tudomásul veszik, hogy a jelentkezés, (KÜLDÉS gomb) írásban megkötetett szerződésnek minősül. A SZOLGÁLTATÓ és ÜGYFÉL között emailben való kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül. Az e-mailben történő visszaigazolás az ÜGYFÉL és SZOLGÁLTATÓ között létrejött szerződés tartalmát képezi, emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

 1. Adatvédelem

Az ÜGYFÉL által bármely megadott adat /adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvények alapján, az abban leírtak szerint történik. Az ÜGYFÉL köteles valós adatokat írni magáról, valós elérhetőségeket.

Részletesebben lásd:

https://www.hungaryskydive.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 1. A Szolgáltatások

A „Szolgáltatások” menüpont alatt találhatók a SZOLGÁLTATÓ által kínált szolgáltatások. Ezek a következők:

 • Tandemugrás 3.500 és 4.000 méterre, különböző kamerás és fotós szolgáltatásokkal.

Ezen szolgáltatások megrendelésére van lehetősége az ÜGYFÉLNEK. A „KAPCSOLAT” vagy „TANDEMUGRÁS ÁRAK” menüben az űrlap kitöltésével és elküldésével illetve az info@hungaryskydive.hu –ra való email írásával. A jelentkezési szándék elküldése után a SZOLGÁLTATÓ felveszi a kapcsolatot az ÜGYFÉLLEL e-mailben. A SZOLGÁLTATÓ válasz e-mailben elküldi az szükséges adatokat a szolgáltatás díjának megfizetéséhez. A szolgáltatásra való jelentkezés akkor válik véglegessé, ha az ÜGYFÉL kiegyenlíti a teljes szolgáltatási díjat.

 

 1. Kötelezettségek – Felek kötelezettségei

A SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy a szolgáltatási díj teljes megfizetése ellenében a kiválasztott szolgáltatást szolgáltatja. A „Tandemugrás árak” menüpont alatt található szolgáltatások közül lehet választani. A SZOLGÁLTATÓ által megjelölt fizetési határidő 3 munkanap, amennyiben az ÜGYFÉL nem teljesíti a megjelölt fizetési határidőig (3 munkanap) abban az esetben a szolgáltatási jogviszony automatikusan megszűnik a felek között. Az ÜGYFÉL vállalja, hogy a szolgáltatással együtt járó, a helyszínen készített filmek, fotók közzétételéhez hozzájárul.

 1. Szolgáltatásban résztvevők

A Szolgáltatásban részt vehet minden, egészséges személy, aki megfelel a tandemugrás egészségügyi feltételeinek, a magassága minimum 140 cm és a testsúlya 95 kg alatt van.

Az ugrók és a kísérők súlyhatára 95 kg és maximum 29-es BMI (Testtömegindex)
Tehát 95 kg súllyal nem lehetsz alacsonyabb 180 cm-nél.

Mivel ez a maximális biztonság érdekében van, szigorúan betartjuk. Kétséges esetben megkérünk, állj rá a mérlegre. Ha nem teszed, nem ugrunk. Ha több vagy mint a határ, (29-es BMI) nem ugrunk. Ha a megbeszélt időpontban a helyszínen derül ki, hogy nem férsz bele, nem jár vissza pénz!

Ezen képlet szerint számoljuk a testtömeg indexet:

BMI számítás képlete

 

 

 1. A szolgáltatás teljesítése

Az utalvány a vásárlástól számított 1 (egy) évig érvényes. A más platformokon vásárolt utalványok pl.: Élménypláza, az ottani vásárlás napjától számított 1 (egy) évig érvényes szintén. A szolgáltatás az őcsényi repülőtéren jön létre. A SZOLGÁLTATÓ joga dönteni az időjárás figyelembe vételével, hogy az adott időpontban a szolgáltatás létrejöhet-e. Időpont egyeztetés csak a teljes összeg kifizetése után lehetséges. SZOLGÁLTATÓ, bármely általa veszélyesnek ítélt tényező esetén (pl.: ittasság,) indoklás nélkül is megtagadhatja a szolgáltatást.

Az utalvány érvényessége: Az 1 év ami az utalványra szól, az ugorható időszakra vonatkozik. Értelemszerűen amikor nem lehetséges az ugrás, az utalvány „érvényessége” nem értelmezhető, tehát nincs. Példa: Adott év márciusában vásárolt utalvány, ugyan a következő év márciusáig érvényes, de ha nincs lehetőség ugrásra (a szezon május  és október közötti) az utalvány érvényessége elveszik. Az utalvány érvényessége, az ugrási szezonra értelmezhető csak. A novembertől- májusig terjedő időszakban lejáró utalványok, ugrási lehetőség hiányában lejárnak, tehát csak az ÁSZF-ben meghatározott módon hosszabbíthatóak vagy elvesznek.

Amennyiben az időjárás miatt nem valósul meg a szolgáltatás, új időpontot egyeztetünk.

 1. A szolgáltatástól való elállás

Amennyiben az ÜGYFÉL a szolgáltatás díját kiegyenlítette, de meggondolta magát valamely valós vagy valótlan indokkal (családi, egészségügyi, anyagi stb.) a következőek az irányadók:

 • A vásárlástól számított 14 napon belül ingyenes. (Az utalványon szereplő kiállítási dátum a mérvadó.)
 • Időpont egyeztetés nélkül, bármilyen indokkal a vásárlástól számított 14 napon túl az utalvány érvényességi idején belül: a befizetett összeg 75% a visszatérítés
 • Egyeztetett időpont lemondása 14 napon belül 50 % visszatérítés
 • Egyeztetett időpont lemondása 7 napon belül 25 % visszatérítés
 • Egyeztetett időpont lemondása 3 napon belül 0 % visszatérítés
 • A lejárat előtti napig (a hosszabbításra vonatkozó e-mail elküldési dátuma a mérvadó) az utalvány 50 %-os díj + az esetleges áremelés mértéke, ellenében 1 (egy) évvel meghosszabbítható.

 A lejárt utalvány esetében nem jár visszatérítés és nem hosszabbítható.

Az utalvány, ha az egyéb feltételek megfelelőek, súly, egészségi állapot stb… díjmentesen átruházható, amennyiben ez velünk egyeztetve lett, mert egyéb körülmények között csak az utalványon szereplő személy ugorhat.

VIS MAJOR (Betegség, baleset, elemi kár stb..) esetén, igazolás ellenében az utalványt ingyenesen meghosszabbítjuk. Az igazolás kell, hogy tartalmazza a VIS MAJOR teljes leírását, dokumentálását. Ezek nélkül az utalvány nem kerül meghosszabbításra csak az ÁSZF egyéb feltételei szerint.

Az utalvány értékének a visszafizetése KIZÁRÓLAG AZ UTALVÁNYT VÁSÁRLÓ RÉSZÉRE LEHETSÉGES, arra a számlára, amelyről a pénzt utalta!

Amennyiben az infláció vagy az üzemanyag áremelkedés mértéke meghaladja 3 egymást követő hónapban a 15 %-ot, szolgáltató jogosult az áremelkedés /infláció mértékében emelni a szolgáltatás árát vagy elállni a szolgáltatástól.

12. Fotó,videó, technikai problémák

A kamerás fotós felvételek, jellegükből adódóan bármilyen technikai probléma miatt megsemmisülhetnek vagy el sem készülnek a kamera, SD-kártya, adathordozók, akkumulátor, olyan előre nem látható hibájából amiről a Szolgáltató nem tehet. Ide sorolandó az időjárás okozta párásodás, jegesedés, vízcsepp okozta képtorzulás is. Ezekben az esetekben Szolgáltató a fotózás, kamerázás árát visszatéríti vagy másik ugrásnál beszámítja. A technikai problémákból adódó fotó vagy film felvétel hiánya esetén NEM ISMÉTELJÜK AZ UGRÁST! Amennyiben az ügyfél megismétli az ugrást természetesen a fotó/film díja nem kerül felszámításra, de az ugrás árát az ügyfél viseli.

13. Időjárás, „csúszás”

Az ejtőernyőzés, mint minden légisport, időjárás függő. Erről a Szolgáltató, nem tehet.
Amennyiben az időjárás miatt „csúszik” az időpont, az szintén nem a Szolgáltató felelőssége. Rossz időjárás esetén új időpontot egyeztetünk. Az egyeztetett időpontok tájékoztató jellegűek. Szolgáltató nem garantálja (bár törekszik rá) a megadott időpontban történő ugrást, mivel az csak valószínűséggel számolható, biztosan nem. Az utas késése esetén az időpontra pontosan érkező utasok élveznek elsőbbséget, a késők a nap végén tudnak ugrani, ha van rá idő.