ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

továbbiakban: „ÁSZF”

Az ÁSZF célja, hogy a Hungary Skydive kft. későbbiekben SZOLGÁLTATÓ és az ÜGYFÉL közötti jogviszonyt szabályozza illetve a SZOLGÁLTATÓ szolgáltatásainak jogi feltételeit és körülményeit meghatározza.

A tandemugráson való részvétel mindenkinek a saját felelőssége, a SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget az ebből eredő elsődleges vagy másodlagos károkért.

Megkérem önt, figyelmesen olvassa át, tanulmányozza át a leírtakat, hiszen fontos, hogy tudjon a közöttünk létrejövő szerződés tartalmáról és az önt megillető jogokról.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI, CÉGINFORMÁCIÓK

A SZOLGÁLTATÓ NEVE: Hungary Skydive kft.

A SZOLGÁLTATÓ SZÉKHELYE: 1214. Budapest Hő u.41.

A SZOLGÁLTATÓ LEVELEZÉSI, POSTAI CÍME: 1214. Budapest Hő u.41.

A SZOLGÁLTATÓ ADÓSZÁMA: 14145764-2-43

RENDSZERESEN HASZNÁLT ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: info@hungaryskydive.hu

A SZOLGÁLTATÓ TELEFONSZÁMA: +36-70-385-9501

ÜGYFÉL: A www.hungaryskydive.hu WEBOLDALON található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy.

Az ÜGYFÉL kijelenti, hogy pontosan elolvasta és elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az adatkezelési elveket, annak minden pontjával egyetért és tudomásul veszi, hogy bármely szolgáltatás megrendelésével a szerződő felek közötti jogviszonyt az ÁSZF szabályozza. Amennyiben az ÜGYFÉL az ÁSZF bármily rendelkezését nem fogadja el, úgy a szolgáltatásokat nem jogosult igénybe venni. Az ÜGYFÉL az ÁSZF elfogadása mellett a szolgáltatás igénybevételével egyben elfogadja az adatvédelmi tájékoztatót is.

https://www.hungaryskydive.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 1. JOGVISZONY A FELEK KÖZÖTT

A szolgáltatások igénybe vételének kötelező feltételei:

A „TANDEMUGRÁS MEGRENDELÉS ŰRLAP” valós adatokkal való kitöltése és elküldése, majd a teljes szolgáltatási díj kifizetése. SZOLGÁLTATÓ és ÜGYFÉL között a jogviszony az ÜGYFÉL jelentkezésének a leadásával és a szolgáltatás teljes díjának befizetésével jön létre. A „KÜLDÉS” gomb megnyomása előtt köteles az ÜGYFÉL az „ÁSZF” –ben foglaltakat elolvasni, tudomásul venni, minden pontjával egyetérteni. Ugyanez igaz az adadkezelési tájékoztatóra. A „KÜLDÉS” gomb megnyomásával véglegesíti a jelentkezését bármely szolgáltatásra és elfogadja az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató minden előírását.

 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya

Az ÁSZF 2020.11.01-től a visszavonásig érvényes. A SZOLGÁLTATÓ minden jogot fenntart magának, hogy akár egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítja az ÁSZF tartalmát.

 1. Általános rendelkezések

A SZOLGÁLTATÓ jogában áll a jogi kereteken belül, bármikor megváltoztatni az ÁSZF rendelkezéseit, annak egyoldalú módosítását eszközölni. Az ÁSZF rendelkezéseit minden egyes szolgáltatás igénybevétele előtt, kérem figyelmesen olvassa át.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek az ÜGYFÉL illetve a szolgáltató tudomásul veszik, hogy a jelentkezés, (KÜLDÉS gomb) írásban megkötetett szerződésnek minősül. A SZOLGÁLTATÓ és ÜGYFÉL között emailben való kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül. Az e-mailben történő visszaigazolás az ÜGYFÉL és SZOLGÁLTATÓ között létrejött szerződés tartalmát képezi, emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

 1. Adatvédelem

Az ÜGYFÉL által bármely megadott adat /adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvények alapján, az abban leírtak szerint történik. Az ÜGYFÉL köteles valós adatokat írni magáról, valós elérhetőségeket.

Részletesebben lásd:

https://www.hungaryskydive.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 1. A Szolgáltatások

A „Szolgáltatások” menüpont alatt találhatók a SZOLGÁLTATÓ által kínált szolgáltatások. Ezek a következők:

 • Tandemugrás 3.500 és 4.000 méterre, különböző kamerás és fotós szolgáltatásokkal.

Ezen szolgáltatások megrendelésére van lehetősége az ÜGYFÉLNEK. A „KAPCSOLAT” vagy „TANDEMUGRÁS ÁRAK” menüben az űrlap kitöltésével és elküldésével illetve az info@hungaryskydive.hu –ra való email írásával. A jelentkezési szándék elküldése után a SZOLGÁLTATÓ felveszi a kapcsolatot az ÜGYFÉLLEL e-mailben. A SZOLGÁLTATÓ válasz e-mailben elküldi az szükséges adatokat a szolgáltatás díjának megfizetéséhez. A szolgáltatásra való jelentkezés akkor válik véglegessé, ha az ÜGYFÉL kiegyenlíti a teljes szolgáltatási díjat.

 

 1. Kötelezettségek – Felek kötelezettségei

A SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy a szolgáltatási díj teljes megfizetése ellenében a kiválasztott szolgáltatást szolgáltatja. A „Tandemugrás árak” menüpont alatt található szolgáltatások közül lehet választani. A SZOLGÁLTATÓ által megjelölt fizetési határidő 3 munkanap, amennyiben az ÜGYFÉL nem teljesíti a megjelölt fizetési határidőig (3 munkanap) abban az esetben a szolgáltatási jogviszony automatikusan megszűnik a felek között. Az ÜGYFÉL vállalja, hogy a szolgáltatással együtt járó, a helyszínen készített filmek, fotók közzétételéhez hozzájárul.

 1. Szolgáltatásban résztvevők

A Szolgáltatásban részt vehet minden, egészséges személy, aki megfelel a tandemugrás egészségügyi feltételeinek, a magassága minimum 140 cm és a testsúlya 95 kg alatt van.

 1. A szolgáltatás teljesítése

Az utalvány egy évig érvényes. A szolgáltatás az őcsényi repülőtéren jön létre. A SZOLGÁLTATÓ joga dönteni az időjárás figyelembe vételével, hogy az adott időpontban a szolgáltatás létrejöhet-e. Időpont egyeztetés csak a teljes összeg kifizetése után lehetséges. SZOLGÁLTATÓ, bármely általa veszélyesnek ítélt tényező esetén (pl.: ittasság,) indoklás nélkül is megtagadhatja a szolgáltatást.

Amennyiben az időjárás miatt nem valósul meg a szolgáltatás, új időpontot egyeztetünk.

 1. A szolgáltatástól való elállás

Amennyiben az ÜGYFÉL a szolgáltatás díját kiegyenlítette, de meggondolta magát valamely valós vagy valótlan indokkal (családi, egészségügyi, anyagi stb.) a következőek az irányadók:

 • Lemondás egyeztetett időpontot:
 • 2 héten belül a megegyezetthez képest 50% visszatérítés
 • 1 héten belül a megegyezetthez képest 20% visszatérítés
 • 3 napon belül a megegyezetthez képest vagy meg nem jelenés esetén 0% visszatérítés

A megvásárolt utalvány 50% felár + az esetleges áremelés mértéke, ellenében 1 (egy) évvel meghosszabbítható.

Az utalvány, ha az egyéb feltételek megfelelőek, súly, egészségi állapot stb… díjmentesen átruházható.

VIS MAJOR esetén, igazolás ellenében az utalványt ingyenesen meghosszabbítjuk. Az igazolás kell, hogy tartalmazza a VIS MAJOR teljes leírását, dokumentálását.